Op zondag 31 maart vieren wij om 10:00 uur het paasfeest; dat Jezus Christus opstond uit de dood, drie dagen na Zijn kruisiging. Jezus gaf Zijn leven voor ons, zodat ook wij net als Hem het eeuwig leven mogen ontvangen. Iedereen is van harte welkom om hier meer over te leren of het mee te vieren!