Naar boven scrollen
giften/ANBI

Wilt u ons ondersteunen?

Giften/ANBI

Financiële ondersteuning

Mocht U de Levensboom financieel willen ondersteunen kunt U giften overmaken op het volgende bankrekening nummer;

DE LEVENSBOOM UDEN

ABN-AMRO bankrekening
IBAN: NL44 ABNA 0580 453 782

Giften betaald aan Chr. Gem de Levensboom zijn fiscaal aftrekbaar.

Onze gemeente heeft een ANBI erkenning. Het jaarverslag kan via de penningmeester worden opgevraagd. In ons beleidsplan vindt u alle relevante gegevens die gevraagd worden in verband met de voorwaarde van de ANBI wet- en regelgeving.

Kerkgenootschap: Christelijke Gemeente De Levensboom Uden

KvK-nummer 17262557
RSIN: 8212.52.951

wat zegt de Bijbel over

Doneren?

Voor christenen is de beslissing om te geven niet primair van financiële aard. Het is geworteld in 1) de aard van God en 2) onze relatie met Hem.

Het gaat niet om het bedrag
Mar 12:41 (NBV) Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. 42 Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. 43 Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; 44 want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’
U hoeft niet te geven wat u niet kunt missen
2 Kor 8:12 (NBV) Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt.
U kunt ook op andere manieren geven
Matt 10:8 (NBV) Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!
Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Privacybeleid