Naar boven scrollen

Outreach

“Over de hele wereld zal men de Here leren kennen en zich tot Hem bekeren.” Psalm 22:28a

Een belangrijke doelstelling van de Levensboom is het doorgeven van het Evangelie, het Goede Nieuws van Jezus Christus. Jezus zei dat Hij zijn kerk zal bouwen (Mattheüs 18), en Hij wil dat door ons, de plaatselijke kerk doen.


Om deze opdracht in praktijk te brengen ondersteunen wij zendelingen in het buitenland. Wij zien dit als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en als een voorrecht.

“De Geest van Christus is de geest van de zending.
En hoe dichter wij bij Christus komen, hoe groter onze betrokkenheid bij zending wordt.” Henry Martijn

Als Gemeente zijn wij blij een gezin te kunnen ondersteunen bij hun werk in de zending. Dit betreft voormalige studenten van Cornerstone bijbelschool, die gedurende hun twee jarige studie een actieve rol op zich namen in onze gemeente. Zij zijn nu werkzaam in Afrika.

 “Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.” Mattheüs 28:19

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Privacybeleid