Ik sta hier om te getuigen wat Jezus voor mij betekend heeft. Jezus heeft letterlijk mijn leven gered. Verschillende jaren geleden dacht ik dat enkel zelfmoord de oplossing zou kunnen zijn. Ik was overtuigd van alle kwaad en alle zonde die ik beging tegenover GOD onze Vader. Dat ik niet meer was dan een hopeloze verloren zaak. Een zondaar die de wereld alleen maar slechter maakt. Mijn huisarts kon me niet helpen. Ik zou voor de rest van mijn leven antidepressiva moeten slikken. Ik vroeg aan GOD om mijn leven te nemen. Me in slaap te laten vallen om vervolgens niet meer wakker te kunnen worden. Toen de dagen, weken werden in mijn bed van wanhoop begreep ik dat het nog geen tijd was voor mij om te gaan. De pillen brachten mij geen oplossing en ben er na aantal dagen mee gestopt en dat is het
moment dat ik begon te vragen:

Jezus wie bent u eigenlijk mag ik u beter leren kennen?

In die periode daarna heeft de HEERE mij uit het diepe dal geleid en me laten zien dat we als Christenen wel op deze wereld leven maar dat we niet van deze wereld zijn. Prijs de HEER! Ik had en ik heb talloze vragen en onzekerheden en telkens weer toont onze VADER zijn geduld en liefde aan mij. Ondanks dat ik nog vele fouten maak. Ik heb hem gevraagd om in mijn leven te komen, me te wijzen waar ik moet zijn en hoe ik moet handelen en me te tonen om mijn zonden achter me te laten.

Ik geloof met heel mijn hart dat Jezus Christus De enige geboren zoon van GOD onze Vader en de maagd Maria is, Dat hij voor al onze zonden gestorven is en na drie dagen opgestaan uit de dood. Hij heeft in zijn leven exact laten zien hoe we kunnen wandelen met hem en met GOD onze vader. Deze uitnodiging die ik voorgedragen heb is niet enkel geschreven voor mij. Deze uitnodiging is geschreven voor ons allen. Wat is jou antwoord? Vader vraagt; Wil je mijn kind zijn? Ik sta hier omdat ik gekozen heb om zijn uitnodiging te accepteren, Heilige VADER ja ik wil graag Uw kind zijn. Mijn leven leg ik in Uw handen. Wat kijk ik uit naar het feest dat U geeft om samen bij U te zijn.

Peter, Uw zoon

Vaders Liefdesbrief

Mijn kind, Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je Psalm 139: 1
Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat Psalm 139: 2
Alles wat je doet is bij mij bekend Psalm 139: 3
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld Mattheüs 10: 29-31
Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld Genesis 1: 27
In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan Handelingen 17: 28
Je bent uit Mij voortgekomen Handelingen 17: 28
Voordat je verwekt werd, kende Ik je al Jeremia 1: 5
Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit Efeziërs 1: 4
Je bent geen vergissing Psalm 139: 15
Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek Psalm 139: 16
Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven Handelingen 17: 26
Je bent prachtig gemaakt Psalm 139: 14
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder Psalm 139: 13
Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd Psalm 71: 6
Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen Johannes 8: 41-44
Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde 1 Johannes 4: 16
Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde 1 Johannes 3: 1
Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent 1 Johannes 3: 1
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen Mattheüs 7: 11
Want Ik ben de perfecte vader Mattheüs 5: 48
Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand Jacobus 1: 17
Ik geef je wat je nodig hebt Mattheüs 6: 31-33
Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest Jeremia 29: 11
Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde Jeremia 31: 3
Ik denk ontelbaar veel aan je Psalm 139: 17-18
En Ik zing een lied van blijdschap over je Zefanja 3: 17
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen Jeremia 32: 40
Want je bent Mijn kostbare bezit Exodus 19: 5
Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen Jeremia 32: 41
En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien Jeremia 33: 3
Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden Deuteronomium 4: 29
Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven Psalm 37: 4
Want Ik heb die verlangens in je gelegd Filippenzen 2: 13
Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen Efeziërs 3: 20
Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt 2 Thessalonicenzen 2: 16-17
En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet 2 Corinthiërs 1: 3-4
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je Psalm 34: 19
Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen Jesaja 40: 11
Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen Openbaring 21: 3-4
En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen Openbaring 21: 3-4
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus Johannes 17: 23
Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien Johannes 17: 26
Hij is het exacte evenbeeld van Mij Hebreeën 1: 3
Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta Romeinen 8: 31
En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk 2 Corinthiërs 5: 18-19
Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen 2 Corinthiërs 5: 18-19
Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou 1 Johannes 4: 10
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen Romeinen 8: 31-32
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook 1 Johannes 2: 23
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde Romeinen 8: 38-39
Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt Lucas 15: 7
Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven Efeziërs 3: 14-15
Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn? Johannes 1: 12-13
Ik wacht op je Lucas 15: 11-32

Je Vader, Almachtige GOD